Výtah z pravidel GP – ZPŮSOB JÍZDY

S Ladysem a Jiřím jsme sepsali výtah z pravidel týkající se samotné jízdy tak, jak paměť slouží ( včetně toho pravidla o modré při shození kostky se stolu při pitstopovém hodu). Posílám je v příloze.
Podívejte se na to prosím a dejte vědět, jestli je něco špatně či chybí.
Pokuste se případné připomínky poslat co nejdřív - bylo by fajn mít už pravidla při příští GP.
Dík. Fidor

Trať :
trať se skládá z polí dělených na šířku na jednotlivé pruhy ( 3 či 4 pruhy na trati, 1 pruh s průjezdností 2 vozů v brzdícím pásu a ve vracečce) označené 3 barvami či kombinacemi jež určují další hod: z červené se musí házet 3 kostkami, z bílé 2 kostkami a z modré 1 kostkou. Na jeden pruh jednoho pole se vejde jen 1 vůz. (kromě brzdícího pásu a vracečky). Na trati jsou vyznačeny úseky zatáček ( na jedno z polí zatáčky musí vůz dojet, nejde ji přejet ). Ze zatáčky mimo trať vede ještě brzdící úsek ( který prodlužuje úsek, kam musí vůz dojet) a na něj navazuje vracečka, po níž se vozy vrací na trať. Brzdící úsek i vracečka jsou pouze modré – vždy 1 kostkou. Sponzor závodu určuje trať kudy se pojede ( zákaz křížení kromě mostu , start a cíl v jednom bodě a to víc než 12 polí před začátkem prvé zatáčky) a počet kol ( min 2,max 5).

Jízda:
Jezdci házejí kostkami a posunují vozy o hozený počet polí dopředu. Neleží-li některá kostka celou plochou („komín“), ale teprve když kostka je bez pohybu, hází se s ní znovu. Totéž, spadne-li kostka při hodu se stolu . To je ovšem postiženo 1 trestným bodem ( s výjimkou tréninku, kde to nemá žádný význam a pitstopu – viz dále).
Hází se v pořadí, jak stojí vozy na trati ( či na startu) od vedoucího ( který je nejdál a na nejrychlejším pruhu daného pole) až po posledního, který ukončuje celý jeden hod. Pokud jde o zatáčky, je pořadí určováno takto : nejprve vozy na trati za zatáčkou, pak vozy ve vracečce, pak vozy v zatáčce, pak vozy v brzdícím úseku a nakonec vozy před zatáčkou.
Jezdec může ohlásit úmysl vrátit svůj hod, dokud následující jezdec svůj hod nedokončil ( tj. dokud jsou kostky v pohybu)- pak vrací a následující jezdec hází až potom ( bez postihu – nepředběhl). Jezdec je povinen házet, když je jeho vůz na řadě. Pokud to neudělá v rozumné době, vyzve jej jury, aby házel. Když ani potom nehází, rozhodne jury o vynechání hodu tohoto jezdce a vozu. Stane-li se toto 3x v jedné GP, může jury jezdce i stáj ze závodu vyloučit.
Na poli kam dojedou, se vozy řadí podle toho, co umožňuje výsledek hodu ( viz kartička s přehledem), dle toho, kde je místo a dle svého výběru. Není-li místo v pruhu dle výsledku hodu, řadí se napřed na nejbližší pomalejší pruh a nakonec na poslední volný pruh v poli.

Trénink a start:
Před závodem se jede trénink určující účast a pořadí na startu. Hází postupně vždy 1 vůz z každé stáje ( pořadí stájí od první v listině účastníků při lichých GP, obráceně při sudých GP). Hází se 3x, začíná se 1 kostkou. Při hodu 1 až 3 další hod opět 1 kostkou, při hodu 4 až 6 další hod 2, při hodu 7 a víc je hod 3. Řadí se na pole a pruhy dle pravidel jízdy , prvních maximálně 24 vozů startuje a řadí se v daném pořadí na start. Přitom z každé stáje vypadává max jeden vůz. Každý vůz může trénink za poplatek 1x zopakovat ( až poté co trénovali už všichni) a platí výsledek opakovaného tréninku. I vůz,který je až za prvými 24 vozy,může startovat – místo něj ovšem musí vypadnout jiný vůz stejné stáje, který mezi prvými 24 byl. Zvýhodněný vůz ovšem startuje až z posledního místa. Dle výsledků tréninku se vozy řadí na start počínaje polem před startovní čarou a to po dvou vozech na poli. Startuje se vždy hodem 2 kostkami, dále dle výsledku hodu a postavení v daném poli.

Havárie:
buď vyjetím ze zatáčky, nebo srážkou. Pokud vůz dle svého hodu nedojede do zatáčky, ale až za ni, jede do brzdícího úseku ( obvykle další 3 až 4 pole). Přejede-li svým hodem i brzdící úsek, havaroval a v závodě končí.
Dojede-li vůz svým hodem na pole kompletně obsazené ( všechny pruhy), nebo za něj, havaruje srážkou. Přitom se počítá počet pruhů : např. hod 10 a ucpané pole se 4 pruhy je sedm polí z místa odkud jede: takže sedm na prvý pruh obsazeného pole, dále 8, 9 a 10 za druhý, třetí a čtvrtý pruh – vůz zezadu se srazil s ucpavačem ( vždy pouze vůz, který poslední volný pruh obsadil) a oba vozy končí. Pokud by však ve stejné pozici vůz zezadu hodil 11 a více, havaruje sám a pole je dál ucpané.
Výjimka: ve vracečce ( tedy za brzdicím úsekem) se nehavaruje ( všichni už jedou pomalu, takže se prostě řadí za ucpané pole), v brzdícím úseku ovšem ano.

4Speciality:
Hodí-li někdo 3 kostkami 3 stejná čísla, má právo, chce-li, dojet na 4násobek tohoto čísla- zařadí se do takového pruhu, kam by vjel, kdyby ujel jen ten hozený 3násobek čísla.
- Trestné body dostává jezdec za hod samých 1 ( kolik jich je, tolik bodů), za předběhnutí ( 1 bod) a za kostku spadlou se stolu při hodu ( 1 bod) - ovšem mimo trénink a pitstop. Sponzor určuje pro daný závod počet trestných bodů při jejichž dosažení vůz v závodě končí. ( minimálně 5 bodů).
- Pitstop: Jedenkrát za závod musí jezdec po průjezdu cílem absolvovat pitstop. Před hodem,jímž projede cílovou čáru,musí jezdec úmysl pitstopovat ohlásit, pokud ne, pitstopuje jindy,nejpozději při vjezdu do posledního kola závodu. Jezdec projede přes cílovou čáru a hodí jednou kostkou ( pitstop). Dle výsledku tohoto hodu, který nelze vrátit,se zařadí do příslušného pruhu daného pole ( viz tabulka pitstop). Hodí-li pitstopem kostku se stolu, zařadí se na modrou avšak bez trestného bodu.
- Vracení: Sponzor určí, kolik vracení na celou stáj bude v závodě. ( min 5 pro závod o 2 kolech pro stáj se 3 vozy v závodě. Za každé kolo navíc je jedno vracení na stáj navíc, za jezdce, který nestartuje je o jedno vracení méně. Každý jezdec má nejméně 1 vracení. Vítěz minulé GP ( nikoliv jeho stáj) má jedno vracení navíc. Hod pitstopu vrátit nelze, opakovaný trénink není vracení.
- Předjetí o kolo: Jestliže vítěz závodu projel cílem a předjel přitom někoho o celé kolo, takový předjetý vůz dané kolo už pouze dojede a končí v závodě s příslušným počtem ujetých kol.
- Změny a doplňky pravidel musí odhlasovat nadpoloviční většina majitelů stájí ( i stáj se dvěma majiteli má jen 1 hlas, majitel více stájí má jen 1 hlas). Změna či doplněk musí být všem stájím oznámen a písemně vložen do desek s pravidly, jež jsou přiložena k dráze (předem ). Za oznámení všem a za vložení doplňku či změny do pravidel odpovídá navrhovatel schváleného doplňku/změny.